Biuro Rachunkowe

KSIĘGOWOŚĆ / PODATKI / VAT / PIT / CIT / KADRY I PŁACE / ZUS

mgr Agnieszka Hawran

Proponuję Państwu pełen zakres usług księgowych takich jak

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów,
  • wszystkich innych ewidencji wymaganych przepisami prawa.

Prowadzę kompleksową obsługą firm nowo powstałych jak i także już istniejących w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), a także zryczałtowanymi formami opodatkowania (tj. ryczałt i karta podatkowa) oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zapewniam obsługę kadrowo – płacową, w zakresie rozliczania umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Prowadzę akta osobowe pracowników oraz przygotowuję dokumenty związane z zatrudnieniem. Sporządzam wszystkie dokumenty ZUS .